Mándy Iván – Francia kulcs

(ez az oldal a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán található szöveg alapján készült)

Egyszerre csak előttük volt a szálloda, mintha a délutáni ködből bomlott volna ki.

 • kibomlik, -ott, bomoljék ki/bomoljon ki, -anék/-ana = sich auflösen; aufgehen (főképpen rügyekről és bimbókról mondván)

Állványok vették körül, akárcsak ketrecbe lenne zárva.

 • állvány, -t, -a, -ok = Gerüst, Gestell; Regal
 • körülvesz, -vett, vegyen körül, -venne = umgeben, umrahmen, umringen
 • akárcsak = gleichwie, ganz wie, so wie (éppen olyan)

Mellette egy bolt kis lépcsőjét lehetett látni, távolabb a tér fáit száraz, vékony ágakkal felfutni a tejszínű ködre.

 • felfut, -ott, fusson fel, -na = (növényekről mondván) sich emporranken, hinaufschlingen; auch: hinaufrennen, hinauflaufen (< fel + fut)

Feri a kopott, barna aktatáskát nézte, aztán apát.

 • kopott, -at, -abb, -an = zerschlissen, abgebraucht (< kopik)

Nos, hát, „megrohamozzák”?

 • megrohamoz vt, -ott, -zon meg, -na = auf etw./jdn. einstürmen

Mert a dolog nem olyan egyszerű. Az előbb a pályaudvar mellett próbálkoztak. Ó, hát ez előkelő szálloda volt! Borotvált arcú, fekete ellenzőjű sapkás férfi trónolt a pult mögött.

 • ellenző, -t, -je, -k = Gegner; hier: Schirmleder (einer Kappe)

A sapkán körbe aranyos betűkkel: Hotel Haway. Jól hangzik, Hotel Haway. Feri hallott egyszer egy dalt. Hawaiiban gyönyörűek az éjszakák.

 • Hawaii: manapság -ra/-on/-ról, azaz Hawaiira utazik, Hawaiion nyaral stb.

Apa nagyon meggyőzően beszélt.

 • meggyőző, -t, -bb, -en = einleuchtend, überzeugend
  • ez nem valami meggyőző = das klingt nicht sehr überzeugend

– Adhatja olcsóbban, nyugodtan adhatja. A portás nyugodt volt, de nem adta olcsóbban, sajnálkozó mozdulatot tett.

 • sajnálkozik vn (v. vmi miatt), -ott, -zon/-zék, -na/-nék = etw./jdn. bedauern

Apa se hagyta magát.

 • nem hagyja magát (hagyta, hagyja, hagyná) = er gibt nicht nach, er wehrt sich

– Majd írok magukról.
– Melyik lapnál van, szerkesztő úr?
– Többnél is.
– Inkább egynél lenne, ugye?
Összenéztek, mint akik ismerik egymást.

 • összenéz, -ett, -zen össze, -ne = einander anschauen, einander anblicken
 • összenéztek = ihre Blicke trafen sich; hier: sie schauten einander an

A fiú pedig csak várt, megszokta már. Azelőtt otthon a szőnyegen hason fekve olvasott, előtte a gyertya, körülötte a sötét.

 • sötét, -et, -je, – (főnévként) = Dunkle
  • sötétben = im Dunkeln
  • sötét lelkű (= gonosz)
 • hason fekve / hason = auf dem Bauch liegend, bäuchlings

A gyertya egyre fogyott, a sötét meg mintha egészen el akarná nyelni.

 • egyre = (folyvást) immer, ständig, fortwährend
  • egyre + fokozás: pl. egyre inkább = immer lieber; egyre kevesebb = immer weniger; egyre olcsóbb = immer günstiger
 • elnyel, -t, -jen el, -ne = verschlingen, verschlucken
  • mintha elnyelte volna a föld = wie vom Erdboden verschluckt

Új gyertya nem volt, majd apa hoz. Aztán amikor elfogyott a gyertya, Feri kiült az ajtó elé a szemétládára.

 • szemétláda, -´t, -´ja, -´k = szemetes láda = Mülleimer, Abfalleimer
 • kiül az ajtó elé = sich vor die Türe setzen

Figyelte a lépéseket, néha el is aludt.
A portás fölemelte a karját.

 • felemeli a karját = seine Arme heben (páros testrészek magyarul egyes számban!)

– Sajnos.
Apa még morgott valamit, aztán megerintette Feri vállát.

 • morog, morgott, -jon, -na = murren, brummen
  • morog a kutya = der Hund knurrt
 • megérint, -ett, -sen meg, -ene = berühren
  • érint vkihez vmit = jdn. mit etw. berühren
 • váll, -at, -a, -ok = Schulter, Achsel
  • vállat vonogat = mit den Achseln zucken (páros testrészek magyarul egyes számban!)

–Menjünk.
És most ebben a kis szállodában talán sikerül? Apa bekukkantott a portára, mintha fölmérné az ellenfelet, Ferire hunyorított.

 • bekukkant, -ott, -son be, -ana = hereinschauen, eine Stippvisite machen
 • porta, -´t, -´ja, -´k = Pforte, Tor
 • felmér, -t, -jen fel, -ne = abmessen, ausmessen, abschätzen
 • ellenfél, -felet, -fele, -felek = Gegner, Widersacher
 • hunyorít vkire, -ott, -son, -ana = jdm. zuzwinkern
  • hunyorítva néz vt = etw./jdn. mit zusammengekniffenen Augen betrachten (pl. vakító fény v. napsütés miatt)

– Figyeld meg, evés után milyen másképp mozog az ember!
Nos igen, mert a Hotel Haway után bevonultak egy vendéglőbe.

 • bevonul, -t, -jon be, -na = einmarschieren (pl. országba), einziehen
 • vendéglőbe bevonul = in ein Gasthaus einkehren

– Majd találok olcsóbb helyet is – mondta apa –, nem szabad mindjárt beugrani.

 • beugrik vnek, -ott, ugorjon be/ugorjék be, -ana/-anék/beugorna/beugranék = auf etw./jdn. hereinfallen, sich von etw./jdm. übertölpeln lassen
  példák? cselekvő személy, dolog (vmivel?), az áldozata
  • beugrik neki, hogy… = urplötzlich fällt ihm ein, dass… (hirtelen eszébe jut)

Fontos, hogy kitartása legyen az embernek.
Ilyen bölcességeket közölt apa. Ha kevés volt az ennivaló, vagy nem tudtak fűteni: – Hát most nincs, majd lesz, csak türelem… – Ült az üres, bútortalan szoba pokrócán, vagy ment az utcán, és magyarázott.

 • pokróc, -ot, -a, -ok = (grobe) Decke
  • goromba pokróc = Grobian, ungehobelter Mensch

Mindig magyarázott, mint önmagának a széljegyzete.

 • széljegyzet, -et, -e, -ek = Randbemerkung, Randnotiz, Marginalie

Feri csak bólogatott.

 • bólogat, -ott, bólogasson, -na = (öfters) nicken (zumeist zustimmend, oft nicht wirklich interessiert)

Nem szabad beugrani, kitartás… – Milyen szívesen „beugrott” volna abba a remek szállodába, már érezte az ágy mellegét. Feküdni, elnyúlni, de hát megint az utca…

 • elnyúlik, -(ot)t, -jon el/-jék el, -na/nék = sich dehnen, sich strecken; der Länge nach hinfallen

És akkor azt mondta apa: – Beülünk egy vendéglőbe.

 • beül vmibe = Platz nehmen
  • beül kávéházba = sich in ein Kaffeehaus setzen
  • beül egy vendéglőbe = in einem Restaurant Platz nehmen
  • beül a kocsiba = in das Auto einsteigen

– Vendéglő, ez már valami értelmes dolog.

 • értelmes dolog = eine vernünftige Sache
  • értelmes szöveg = ein verständlicher Text

Aztán már ott ültek egy fehér abroszos asztalnál, az asztalon kecses üvegpohárban egy szál virág.

 • abrosz, -t, -a, -ok = Tischtuch; auch: Landkarte
 • fehér abroszos asztal = ein mit einem weißen Tischtuch bedeckter Tisch (gleiche Wortbildung wie: sonka > sonkás szendvics)
 • kecses, -et, -ebb, -en = zierlich, grazil
 • szál, -at, -a, -ak = Faser, Faden
 • egy szál virág = eine (einzelne Schnitt-)Blume

A falon képek: gémeskút, lovak az itatónál, egy pásztor a botjára dőlve.

 • gémeskút, -kutat, -ja, -kutak = Ziehbrunnen
 • itató, -t, -ja, -k = Tränke (< itat; „iszik” igének a műveltető formája)
 • dől, -t, -jön, -ne = fallen, neigen; sich an etw. (an)lehnen

Az egészben volt valami családias, akárcsak ebben a szállodában.

 • akárcsak = gleich wie

Apa már be is nyomult, mögötte Feri. A portához egy hosszú, meszes deszkán kellett végigmenni.

 • meszes, -et, -ebb, -en = kalkig, gekalkt
   • mész, meszet, mesze, – = Kalk
 • deszka, -´t, -´ja, -´k = Planke, Brett

Ebben volt valami izgalmas, mintha szakadék fölött lennének.

 • szakadék, -ot, -a, -ok = Abgrund, Schlucht
  • a szakadék szélén áll = am Rande des Abgrundes stehen

Végre megérkeztek a portához.

 • megérkezik vhova (nem pedig vhol!) = ankommen

Egy sárga kopasz fej billegett a magasban.

 • kopasz, -at, -abb, -an = kahl, glatzköpfig
  • kopasz fej, -et, -e, -ek = Glatze
 • billeg, -ett, -jen, -ne = wackeln, schwanken, wippen

Bágyadt mosoly derengett az arcán.

 • bágyadt, -at, -abb, -an = matt, ermüdet, schlaff
   • bágyad, -t, -jon, -na = ermatten, müde werden
   • bágyaszt vkit, -ott, bágyasszon, -ana = jdn. ermüden, jdn. ermatten
 • dereng, -ett, -jen, -(e)ne = dämmern
  • dereng már = es wird schon hell, es dämmert schon
  • dereng benne/neki/előtte vmi = ihm schwant etw., ihm geht ein Licht auf

– Teljesen átalakítjuk a szállodát, európai nívót kell tartanunk.

 • nívó, -t, -ja, -k = Niveau

Úgy nézett apára, mintha ennek a kérdésnek az eldöntése csak tőle függne.

 • a kérdés eldöntése = die Entscheidung (in) der Frage
  • eldönti a kérdést = in einer Frage entscheiden

– Na, és az árak?
Az „ütközet” megkezdődött.

 • ütközet, -et, -e, -ek = Schlacht, Gefecht

Feri közben valahogy a gombaleves ízét érezte, amit a vendéglőben evett.

 • gombaleves, -t, -e, -ek = Pilzsuppe (nem pedig: gombás leves, tehát nem úgy mint „sonkás szendvics”)

Hát igen, az komoly ebéd volt.

 • komoly, -at, -abb, -an = ernst, ernsthaft; hier: gediegen

És aki így ebédel, azt már nem lehet csak úgy kihajítani egy szállodából.

 • kihajít, -ott, -son ki, -ana = hinauswerfen, hinausschmeißen

A pincér különben megismerte apát.

 • különben = ansonsten, andernfalls, übrigens
 • megismer vkit, -t, -jen meg, -ne = jdn. erkennen
  • A hangjáról megismertem. = An seiner Stimme erkannte ich ihn.

– Nem emlékszik rám, szerkesztő úr? Azelőtt a Keleti étteremben voltam. – Apa vidáman hunyorított, persze hogy emlékezett.

Apát mindenütt ismerte egy pincér vagy egy újságos. Néha holmi vidám mulatozásokról beszéltek, na igen, akkor még lehetett ilyesmit.

 • holmi, -t, –, – = so etwas wie ein, irgendsoein (zumeist abwertend)
   • holmi, -t, -ja, -k = Habseligkeiten, Sachen
    • házi holmi = Hausrat
    • lopott holmi = Beute (eines Diebstahles; < lop)
    • rablott holmi = Beute (eines Raubes; < rabol/elrabol)

Ebéd után apa szivarra gyújtott.

 • szivar, -t, -ja, -ok = Zigarre (< szív)
 • szivarra gyújt, -ott, -son, -ana = sich eine Zigarre anzünden

– Majd meglátod, öregem, rendes kis helyet találunk. Anyád csodálkozik!
Hát ez volna a rendes kis hely.
Aha, a portás egy nagy könyvben lapozott, közben apára sandított.

 • portás, -t, -a, -ok = Portier, Pförtner (< porta)
 • sandít, -ott, -son, -ana = schielen

– Természetesen kétágyasról lenne szó.

 • kétágyas, -at, –, – = mit zwei Betten (< két + ágy)
  • kétágyas szoba = Zweibettzimmer
   • egyágyas szoba = Einbettzimmer
   • háromágyas szoba = Dreibettzimmer
   • több ágyas szoba (külön írva!) = Mehrbettzimmer

A gyerek elvigyorodott.

 • elvigyorodik, -ott, -jon el/-jék el, -na/-nek = grinsen

Kétágyasról lenne szó! – nem rossz ötlet. Tehát ezek szerint ágyban alszik. Na persze előbb még a szoba ára körül lesznek némi csatározások.

 • némi = ein bisschen, ein wenig
 • csatározás, -t, -a, -ok = Scharmützel, Geplänkel

Ha sikerül, hát akkor vasárnap elmeséli anyának a költözködést. Minden vasárnap felmegy anyához, rendes ebédet kap, megfürdetik.

 • megfürdet vkit, -ett, fürdessen meg, -ne (= megfüröszt) = jdn. baden

Közben kissé gyanakodva nézik, mint aki egy más világból jött.

 • gyanakodik, -ott, -jon/jék, -na/nék = misstrauen, Argwohn hegen, einen Verdacht haben
  • gyanakodik vre = jdn./etw. im Verdacht haben, jdm./einer Sache misstrauen, jdm./einer Sache mit Argwohn begegnen

Sári néni, a kövér, mély hangú Sári néni úgy szól hozzá, mintha nagyon sajnálná.

 • szól vkihez, -t, -jon, -na = sich an jdn. wenden, zu jdm. sprechen, an jdn. herantreten (in/mit einer Sache)
   • hozzászól vmihez, -t, -jon hozzá, -na = sich zu einer Sache äußern, bei einer Sache mitreden
    • Na mit szólsz hozzá? = Na, was sagst du dazu?

– Mi van veled? És apád? – Különösen az utolsó kérdés: és apád?

 • különösen = hier: insbesondere

Ilyenkor mély a hangja, és úgy néz Ferire, mintha mögötte akarna meglátni valamit. Anya Sári néninél lakik már évek óta. Mikor ők apával arra a telepre mentek… Feri akkor már iskolába járt. Emlékek a régi lakásról: a hűvös, nagy szoba, egy kávéfoltos ajtó.

 • foltos, -at, -abb, -an = fleckig (már nem tiszta), gescheckt

Apa vágta ide a kávécsészéjét, anyával veszekedett.

 • idevág, -ott, -jon ide, -na = hier: hierhin werfen
  • falhoz vágta a poharat = er wirft das Glas an die Wand
 • csésze, -´t, -´je, -´k = Tasse
  • csészealj, -at, -a, -ak = Untertasse

Sokat veszekedtek. Egyszer borotválkozás közben rohant el apa, az álla még szappanos volt.

 • áll, -at, -a, -ak = Kinn

Anya sírt. És Feri?… – ő nem tudott se elrohanni, se sírni. Félt. Igen, hogy majd egyszer történik valami. Nem tudta, micsoda, fogalma se volt. Néha, mikor éjszaka fölébredt, akkor érezte leginkább.

 • éjszaka (itt: =éjjel) = hier: nachts

Valami történik. Látta azt a mozdulatot, ahogy apa az ajtóhoz vágja a kávécsézét, az eltorzult arcát…

 • eltorzult, -at, -abb, -an = entstellt, missgestaltet
  • eltorzul, -t, -jon el, -na = sich verzerren, sich deformieren, entstellt werden
  • eltorzít vt, -ott, -son el, -ana = jdn./etw. verzerren, entstellen, verunstalten

Ilyenkor összehúzta magát, mintha valami ismeretlen veszedelem előtt kuporogna.

 • összehúzza magát, -ta, húzza össze, -ná = sich zusammenkauern, sich ducken
 • kuporog, kuporgott, -jon, -na = kauern

Aztán elment nyaralni, apa nem jött vele, anya se. Néha egy-egy levél. – Jól vagyunk, és te? Milyen az étvágyad, híztál? – Fontos kérdések. Feri válaszolt. – Két kilót híztam – aztán még odaírta: – …és ne veszekedjetek. – Egy esős délután a néni föltette Ferit a vonatra. – Vigyázz magadra, hisz már nagy fiú vagy. Majd apád vár az állomáson.
Hát igen, apa várta az állomáson. Bajusza sűrűbb lett, a vége kicsit őszes, középső kabátgombja egy hosszú szálon lógott, az egyik kezében kis barna csomag.

 • őszes, -et, –, -en = grau meliert, angegraut, ergraut

Mosolygott, és magyarázott. Az új otthonról, meg hogy anya Sári nénihez ment. Villamosra ültek. Mikor leszálltak, hosszú, végtelennek tetsző palánkok mellett vonultak el.

 • végtelennek tetsző (= végtelennek tűnő) = scheinbar unendlich, unendlich scheinend
 • palánk, -ot, -ja, -ok = Bretterzaun
 • elvonul vmi mellett, -t, -jon el, -na = an etw. vorübermarschieren, neben etw. hermarschieren

Apa magyarázott, mintha ezzel az egész helyet, az egész életet háttérbe akarná szorítani.

 • háttérbe szorít, -ott, -son, -ana = in den Hintergrund drängen, verdrängen

Megérkeztek. A bágyadt fényű lépcsőházban Feri úgy érezte, mintha álmodná az egészet. Aztán egy sparhed tetején ült, és apa lehúzta a cipőjét.

 • sparhed (sic!) = helyesen: sparherd v. sparheld
 • lehúzza a cipőjét = sich die Schuhe ausziehen (magyarul egyes számban!)

Közben csak beszélt. Hogy nincs villany.

 • villany, -t, -a, -ok = (elektrisches) Licht; Elektrizität

Leszerelték.

 • leszerel, -t, -jen le, -ne = abmontieren, demontieren

Bútor sincs. Ezt már oly vidáman mondta. Aztán majd pokrócon alszanak, és kabáttal takaróznak. Feri fáradt volt és álmos, lábai véznán fityegtek a sparhedről.

 • vézna, -´t, -´bb, -´an = dürr, schmächtig
 • fityeg, -ett, -jen, -ne = herunterhängen, baumeln
 • sparhed (sic!) = lásd fentebb

Aztán lefeküdtek a pokrócra, és kabáttal takaróztak.
– Páskai mindig így alszik – mondta apa.
Feri eddig még sosem hallott Páskairól. Apa úgy beszélt róla, mint egy csodálatos, nagyszerű emberről. A Páskai nyers paradicsomot ebédel, majd megtudod, Feri, milyen nagyszerű az! És Feri megtudta.

 • megtud, -ott, -jon meg, -na = in Erfahrung bringen, erfahren

Később még egy sor remek emberrel ismerkedett meg.

 • megismerkedik vkivel, -ett, -jen meg/-jék meg, -ne/-nék = jdn. kennenlernen, jds. Bekanntschaft machen
  • megismerkedik vmivel = sich mit etw./einer Sache vertraut machen

A Sóvágó, aki fűtetlen vagy csak egész kevéssé fűtött szobában aludt, Bodnár, aki mindig többre becsülte a gyertyát a villanynál.

 • fűtetlen, -t, –, -ül = ungeheizt
 • kevéssé = (ein) wenig
  <span class=“kerdes”>különbség „kevéssé” és „kissé” között?
 • többre becsül vt, -t, -jön, -ne = etw./jdn. höher schätzen, mehr schätzen
  • kevéssé becsül vt = etw./jdn. geringschätzen, unterschätzen

Ezek a kiválóságok váltogatták egymást, aztán mikor vendéglőbe, cirkuszba mentek apával, vagy egy-két hétig rendesen fűtöttek, egészen elmaradtak.

 • kiválóság, -ot, -a, -ok = Vortrefflichkeit, Vorzüglichkeit
 • váltogat, -ott, váltogasson, -na = verändern, abwechseln
 • váltogatják egymást = (sich) einander abwechseln
 • apával mentek cirkuszba = er ging mit dem Vater in den Zirkus (wörtlich: sie gingen)
  • barátommal mentünk moziba = ich ging mit einem Freund ins Kino (wörtlich: wir gingen)

Egyszer egy cukrászdában Feri valahogy megemlítette Páskait. Apa úgy nézett, mintha sose hallotta volna ezt a nevet.
– Most ne beszélj, egyél.
Így éltek hát, es vasárnaponként mindenről beszámolt anyának.

 • vasárnaponként = (főképpen) jeden Sonntag, all sonntäglich; sonntags
 • beszámol, -t, -jon be, -na = Rechenschaft ablegen, (detailliert) berichten
  • pontosan beszámol = genauen Bericht erstatten

Anya nagyon óvatosan kérdezett, olyan kifejezés volt az arcán, mintha attól félne, hogy valami utálatos dologhoz ér.

 • utálatos, -at, -abb, -an = ekelhaft, abscheulich, verabscheuenswert

De jól megetette és megfürdette Ferit.

 • megetet = zu Essen geben, füttern

– Most még sok mindent nem értesz – mondta Sári néni –, igyekezz ember lenni. – Ezt úgy mondta, mint aki egyáltalán nem bízik a dologban, de kötelességének tartja, hogy szóljon. – Tanulj rendesen! Mi lesz belőled?! – Ilyenkor egész zord volt, mint valami ókori prédikátor.

 • zord, -at, -abb, -an/-ul = rauh, streng; unwirtlich
  • zord idő = rauhes Wetter
  • zord téli napok = strenge Wintertage

És ne hazudj! Vigyázz a jellemedre!

 • jellem, -et, -e, -ek = Charakter

Így volt ez vasárnaponként, és most… – igen, most majd a szállodából megy anyához!
A portás széttárta a karját.

 • széttár, -t, -jon szét, -na = ausbreiten, auseinanderbreiten

– De drága szerkesztő úr, aranyos szerkesztő úr!…
Jaj, ezt a mozdulatot már ismerjük, ezt a fájdalmas mosolyt. Mintha mindent, de mindent akarnának tenni az emberért, csak hát éppen nem lehet, sehogy se lehet!
Akkor hát megint az utca? Két ujjal meglóbálta a barna táskát.

 • meglóbál, -t, -jon meg, -na = hin und her schwingen

Apa nyakkendői, pár inge, az ingek között könyvek. Általában mindenhol könyvek. Apa zsebei megtömve: egy finom kis Kosztolányi-kötet, borotvapamacs, felszerelés egy életre.

 • borotvapamacs, -ot, -a, -ok = Rasierpinsel
 • felszerelés, -t, -e, -ek = Ausstattung, Ausrüstung

Most valahogy költözködés volt Feri előtt, az a mozdulat, ahogy apa fölkapja a télikabátot.

 • fölkapja a kabátját = sich den Mantel umwerfen

– Na, most fölvesszük az ágyat! Ezen jót nevettek. Fölvesszük az ágyat!… Apa télikabátja volt az ágy, egy felöltő a takaró.

 • felöltő, -t, -je, -k = Übermantel, Überzieher

Nadrág, törülköző a párna. Igazi luxus! Ki teheti meg, hogy az utcán is ágyban járjon?!

 • megtehet vt = etw. vermögen, etw. können (< megtesz)

Apa mondott ilyeneket. De aztán komoly arcot vágott, gondjai vannak, hiába…

 • komoly arcot vág = ein ernstes Gesicht machen

– Csak még azt szeretném tudni, mi lesz a bútorokkal?
– Hát bizony, bizony…
– Már megrendeltem a bútorszállító kocsit, de még mindig nem jön.

 • bútorszállítókocsi, -t, -ja, -k (manapság egybe írva) = Möbeltransporter, Möbelwagen

Feri körülnézett. Szép nagy szoba, üres szoba. Volt benne ugyan egy x-lábú kerti szék. A szomszéd adta be, még amikor Feriék idejöttek. Nagyon kedves kis szék, az ember egy nyári vendéglőre gondolt. Szinte érezte a bécsiszeletet, meg az uborkasaláta illatát. A szomszéd derék ember, adott egy széket. As szomszéd feledékeny ember.

 • feledékeny, -t, -ebb, -en = vergesslich, leicht vergessend (emberről mondva, aki hamar elfelejti a dolgait)

Asztalt nem adott, szekrényt se. Apa mondta ugyan, hogy majd vesz bútorokat, a villanyt is bevezetteti.

 • beveszettet = „beveszett” igének a műveltető formája

Igen, apa határozott ígéreteket tett.

 • ígéretet tesz = ein Versprechen (ab)geben
  • ígéretet megtart = Wort halten, einem Versprechen nachkommen
  • ígéretet kap = eine Zusage bekommen/erhalten
  • ígéretet megszeg = Wort brechen, einem Versprechen nicht nachkommen

A házgondnoknak is megígérte, hogy majd fizet.

 • házgondnok, -ot, -a, -ok = Hausverwalter

A gondnok türelmes ember volt, nagyon türelmes. Csak két év múlva szólt. – Kedves szerkesztő úr, elsejére fölmondok.

 • (szerződést) felmond = einen Vertrag kündigen/auflösen
  • felmondtak neki = ihm wurde gekündigt

– Apa derülten mosolygott. – Sosem szerettem itt a telet.
Aztán egy papírlap a földön. Feri fölvette, megnézte. Újságlap, alul egy gyászjelentés.

 • gyász, -t, -a, -ok = Trauer
 • gyászjelentés, -t, -e, -ek = Traueranzeige

Elolvasta a nevet, Sugár Lajos. Eldobta.
És szinte látta, ahogy a lap most is a földön fekszik az üres szobában, meg a spárga a kilincsen.

 • spárga, -´t, -´ja, -´k = Bindfaden; auch: Spargel

Apa az ablaknál állt, kinézett. Kis vonat gurult a töltésen, arrébb kopár mező.

 • gurul, -t, -jon, -na = rollen, kugeln
  • dühbe gurul = in Wut geraten
  • a nevetéstől gurul = sich vor Lachen kugeln
 • töltés, -t, -e, -ek = hier: Damm, Wall
 • arrébb (= arább) = ein Stück(chen) weiter
 • kopár, -at, -abb, -an = öd, kahl, leer

– Nyáron szép, de így ősszel… – Elfordult az ablaktól. –

 • elfordul, -t, -jon el, -na = sich abwenden, sich wegdrehen

Kelemennek már beadtuk a széket, ez is megvan.
Kopogtak.

 • kopognak az ajtón = es klopft an die Türe (magyarul többés számban az ige!)

A házfelügyelő jött a kulcsokért.

 • a kulcsért jön (hogy vigye magával) = er kommt wegen des Schlüssels (um ihn abzuholen)
   • a kulcs miatt jön (mert pl. valami nem jó) = er kommt wegen des Schlüssels (weil etwas nicht in Ordnung ist)

Körülnézett, a fejét csóválta.

 • csóvál, -t, -jon, -na = schütteln, hin und her bewegen
 • a fejét csóválja = den Kopf schütteln

– Milyen ez a fal! Festetni kell.
Apa ráhagyta. – Festetni kell.
Elindultak, az úton keveset beszéltek. A házak elmaradtak, egy rét mellett mentek. – Itt sokat fociztunk. – A fiúk… Novák, Orbán Bubi meg a többiek. Mindennap együtt játszottak – és most? Tegnap az iskolában elbúcsúzott tőlük.

 • elbúcsúzik vkitől, -ott, -zék el/-zon el, -nék/-na = von jdm. Abschied nehmen, sich von jdm. verabschieden

Valahogy zavarban voltak, nem is tudtak mit mondani egymásnak.

 • zavarban van = verlegen sein, in Verlegenheit sein

Orbán Bubi elgondolkozva húzogatta a fülét. – Hát elmész? – Ennél többet aztán nem is tudott mondani. – Szállodába megyünk – mondta Feri kicsit büszkén. Így búcsúzott a fiúktól. A villamosmegállónál pedig visszanézett a telepre. Egy ember ment át a réten, arrébb kocsi zörgött.

 • zörög, zörgött, -jön, -ne = rasseln, poltern, rumpeln

És aztán a házak, a sima szürke házak… A harmadik volt Feriéké.
A harmadik.
Holnap nem sétál arra, aztán sose.
Egyszerre csak megpillantotta apa kezében a kulcsot.

 • megpillant, -ott, -son meg, -ana = erblicken

Diadal!

 • diadal, -t, -a, -ok = Triumph
  • diadalt arat = einen Sieg erringen, den Sieg davontragen
  • teljes diadal = durchschlagender Erfolg
   • diadalmaskodik, -ott, -jon/-jék, -na/-nék = triumphieren, siegen
   • diadalmaskodik vki felett = jdn. besiegen, jdn. bezwingen

Most már elfelejtette a telepet, a vándorlásokat az utcán, csak azt a kulcsot látta apa kezében. Diadal!
– Náci, vezesse fel a szerkesztő urat!

 • Náci, -t, -ja, – = Ignác nevű ember beceneve

Persze, felvezetik őket… a szerkesztő urat és a szerkesztő úr fiat! Ezt is elmondjuk anyának.
Náci, mint egy alvilági kalauz, vezette őket.

 • alvilági, -t, –, -an = unterweltlich
 • kalauz, -t, -a, -ok = Schaffner; hier: Führer

Rajta is portássapka volt, csak éppen az ellenzője középen megtörve.

 • középen = vminek a közepén

A szűk, csiga alakban kanyargó lépcsőn paradicsomleves illatát lehetett érezni.

 • csiga alakban / csiga alakú = schneckenförmig, spiralförmig

Feri nagyon rokonszenvesnek találta az egész helyet.

 • rokonszenves, -t, -ebb, -en = sympathisch, liebenswürdig

Homályos folyosón mentek végig.

 • végigmegy vmin = über etw. gehen, über etw. darübergehen
 • homályos folyosó = dunkler Gang

Az egyik ajtó előtt egy piros fürdőköpenyes néger, kezében zöld fogmosópohár.

 • fürdőköpeny, -t, -e, -ek = Bademantel
 • fogmosópohár, -poharat, -pohara, -poharak (manapság: fogmosó pohár) = Zahnputzbecher

Valahol csecsemő visított, és mindehhez a paradicsomleves illata.

 • csecsemő, -t, -je, -k = Säugling, Baby (kb. egyéves korig haszn. kifejezés)
  • csecsemőt szoptat = einen Säugling stillen (műveltető ige)
  • a csecsemő szopik = das Baby saugt
 • visít, -ott, -son, -ana = quieken, schreien (auch: visítozik)

– Apa, egy néger.
– Birkózó – mondta Náci. – A versenyre jött fel. A szerkesztő úr biztosan kap jegyet.
Ezt apa is biztosra vette.

 • biztosra vesz vmit = etw. als sicher erachten, etw. als sicher ansehen, etw. als sicher betrachten
  • Ennek dacára biztosra vette, hogy helyes nyomon van. = Trotzdem sah er es als sicher an, dass er auf der richtigen Spur ist.

Bementek a szobába.
Apa megállt, visszanézett, és mosolygott. – Nna – mondta –, nna…
Feri az egészet nagyon szerette volna elmondani az Orbán Bubinak, a négert meg a kétágyas szobát, igenis, kétágyas szobát!

 • igenis = wahrlich, freilich (bestätigend); doch, dennoch (entgegengesetzt); pl. Megtanulom, igenis meg! = Ich lerne es, und ob! (minden akadálynak dacára)

Minden sárga volt ezen a két ágyon, a paplantól az ágy vasáig.

 • paplan, -t, -a, -ok = Bettdecke, Federbett (pehellyel töltött takaró)

Feri az ágy szélén ült. Végigsimított a paplanon, a párnán, aztán rádűlt.

 • végigsimít vmit vmivel, -ott, -son végig, -ana = mit etw. über etw. hinwegfahren
  • végigsimít vmit vmin / vmit vmivel = beide Formen sind möglich
  • Kezét végigsimította arcán. = Mit der Hand fuhr er über sein Gesicht.
  • Reszkető két ujját végigsimította homlokán. = Mit seinen beiden zitternden Fingern fuhr er über seine Stirn.
  • Kesztyűs kezével végigsimította ülőhelyét, és letelepedett. = Mit seiner behandschuhten Hand fuhr er über seinen Sitzplatz und ließ sich nieder.
  • A lány lassan végigsimította ujjaival fekete haját. = Das Mädchen fuhr langsam mit ihren Fingern durch ihr Haar.
 • párna, -’t, -’ja, -’k = Kissen, Polster
   • párnahuzat, -ot, -ja, – = Kissenbezug
 • radűl, -t, -jön rá, -ne (= rádől) = auf etw. daraufstürzen, sich darauflehnen, sich daraufstützen
  • Súlyosan megsérült egy férfi, akire rádőlt egy fa. = Ein Mann, auf den ein Baum stürzte, verletzte sich schwer.

Puha, nagyon puha… Most mindjárt el is tudna aludni…
– Gyerünk valami moziba.
Feri már talpon volt.

 • talpon van = auf den Beinen sein (magyarul egyes számban!)
   • talpra áll = sich aufrichten, auf die Beine kommen; auch: genesen

Igen, most moziba mennek. És az egészben az a legnagyszerűbb, hogy aztán visszajönnek, és lefeküsznek az ágyba.

 • lefeküsznek = lefeküdnek (< lefekszik)

– Hogy tetszik a szoba, szerkesztő úr?
– Egész tűrhető.

 • tűrhető, -t, -bb, -en = passabel, erträglich, leidlich (< tűr + het > melléknév)
  • tűrhetően vagyok = es geht mir passabel
  • Ez már nem tűrhető tovább. = Das ist nicht mehr auszuhalten.

A portás gyanakodva hunyorgott.

 • hunyorog, hunyorgott, -jon, -na = blinzeln, zwinkern

– No igen, hát most átalakítás alatt vagyunk…

 • átalakítás, -t, -a, -ok = Umbau, Veränderung, Umgestaltung
   • átalakít, -ott, -son át, -ana = verändern, umbauen
   • házat átalakít = ein Haus umbauen
   • átalakít vmit vmivé = etw. zu etw. umgestalten, umbauen
    • A régi városházat átalakították gyűléscsarnokká. = Das alte Rathaus hat man zu einer Versammlungshalle umgebaut.
   • átalakul, -t, -jon át, -na = sich verändern, sich verwandeln, sich umbilden

– Maga is?
A portás nevetett, aztán egyszerre nagyon komoly arcot vágott.
– Be lesz tömve a rés.

 • rés, -t, -e, -ek = Ritze, Spalt, Lücke
  • résen áll/van = genau aufpassen, auf der Hut sein
  • Légy résen! = Pass auf!, Sei auf der Hut!

Apa csak bólintott.

 • bólint, -ott, -son, -ana = nicken
  • bólint vmire = zustimmend/beipflichtend zu etw. nicken

Milyen rést akar az betömni?…
Aztán mikor hazajöttek a moziból, fölfedezték a rést az asztal mellett.

 • felfedez, -ett, -zen fel, -ne = entdecken, auffinden

Szépen át lehetett látni a másik szobába. Nagyszerű egy ilyen rés. Megtudja az ember, hogy a szomszédnak spirituszfőzője és tornacipője van.

 • főző, -t, -je, -k = Kocher
 • tornacipő, -t, -je, -k = Turnschuh (magyarul egyes számban!)

Csak a tornacipőt lehetett látni a szomszédból. Feriék ezzel is beérték.

 • beéri vmivel, -t, -jen be, -ne = sich mit etw. begnügen, mit etw. auskommen, sich mit etw. abfinden
  • kevéssel beéri = er ist mit wenig zufrieden
  • azzal beérik = sie geben sich damit zufrieden

Aztán megjelent egy karcsú női láb.
– Szervusz, Balázs.
– Szervusz, Manci.
– Játsszál valamit, Balázs…
Megszólalt a mandolin.

 • megszólal, -t, -jon meg, -na (hangszerről mondván) = erklingen, ertönen

Balázs énekelt is.
– Jó hangja van Balázsnak – mondta apa.