Lázár Ervin – A kisfiú meg az oroszlánok – VIII. fejezet

(ez az oldal a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán található szöveg alapján készült)

VIII. Fejezet

amelyben szomorú dolog történik

Nagyon kedves és megható volt, ahogy Szigfrid és Szilvia egymás mellett ültek. Tulajdonképpen csak most ébredtünk rá a sok izgalom után, hogy milyen nagy ünnep ez. Szigfrid és Szilvia újra találkoztak.
– Mi talán el is megyünk, olyan régen voltatok kettesben – mondta Gabriella.

  • kettesben = zu zweit, zu zweien

– Áá, hogy gondolod! Hogyisne! Maradjatok csak! Nagyon örülnénk, ha velünk maradnátok most. Ugye, Szilvia?
– Persze. Ne menjetek el! – mondta Szilvia is.
Kis ideig ünnepélyes csend volt. Aztán Szigfrid izegni-mozogni kezdett, mint akinek elege van az ünnepélyes hangulatból.

  • izeg-mozog, izgett-mozgott, izegjen-mozogjon, izegne-mozogna = unruhig sitzen, hin und her zappeln

– Tudjátok, nem ártana valamivel megszentelni az ünnepet.
– Inni akarsz, mi? – kérdezte gyanakodva Szilvia.
– Egy kicsit. Nem ártana, de ha nem akarod…
– Árt a vesédnek. A te veséddel nem lehet inni.
– Hogyhogy az én vesémmel? Legjobb vesém van a világon! Igaz, fiúk?
– Hozhatok egy kis bort – mondta Peti.
– A világért sem. Szigfridnek árt. Szigfrid, ne piszkáld az orrod! – szólt rá Szilvia.

  • orrát piszkálja = in der Nase bohren

– Ez a hála, amiért megmentettelek? Kockára tettem az életemet.

  • kockára tesz valamit = etw. aufs Spiel setzen

Egy tigrissel megküzdöttem miattad. Az ám, a tigris! Emlékeztek? – Szigfrid arca felderült. – Képzeld, Szilvia, mikor elindult az expedíció…
– Milyen expedíció?
– Hát amit a megmentésedre szerveztem.
– Hát nem Arabella szervezte?
– Szó se róla, neki is vannak érdemei! De a tigrist én győztem le. És a morgás!

  • morgás = Geknurre (< morog)

Mit csináltatok volna a morgásom nélkül?
– Majdnem leestem a trapézról – mosolygott Arabella.
– Na ugye? Csodálatos morgás volt.
– Szigfrid, te semmit sem változtál – csóválta a fejét Szilvia, és megsimogatta Szigfrid sörényét. – De azt hiszem, inkább Arabellára kellene gondolnunk, hiszen az igazgató már bizonyosan észrevette, hogy eltűntünk, és nagyon dühös lehet. Valamit ki kellene találnunk.

– Ne fárasszátok magatokat. Nem kell kitalálni semmit. Ha megengeditek, én is itt maradok Szilviával a pajtában. Nem megyek vissza a cirkuszhoz.
– És Roberto? Hogyan találod meg Robertót? – kérdezte Szilvia. – A cirkusszal annyi helyre elmentek, de így, ha itt maradsz…
– Roberto megtalál engem. Én biztos vagyok benne.
– Persze hogy itt maradhatsz – mondta örömmel a kisfiú. – Ezt nem is kellett volna kérned. De azt hiszem, hiányozni fog a cirkusz.
– Lehet – válaszolta közönyösen Arabella.

  • közönyös, közönyöset, közönyösebb, közönyösen = gleichgültig, lethargisch

– Itt nagyon jól megleszünk hárman. Ha unatkozunk, majd mutatványokat csinálunk egymásnak. Igaz, Arabella? – mondta Szigfrid.
Késő este volt, mikor elbúcsúztunk.
– Egyelőre Arabella alszik az ágyban – mondta Szilvia. – Nekünk Szigfriddel jó lesz a földön is.
– Nagyon jó kis ágy – morogta szomorúan Szigfrid.
Másnap az irodában keresett egy férfi.
– Doktor Kassai Péter – mutatkozott be.
A nevére nem emlékeztem, de a férfit mintha már láttam volna valahol.
– Miben lehetek szolgálatára?
– Kérem, a kisfiam nagyon sokat mesélt önről.
Ekkor gyulladt világosság bennem. Persze, a kisfiú apja! Egyszer láttuk a pajta mellől.
– Mondta azt is, hogy maga építész.
– Ez igaz – válaszoltam.
– A házamat szeretném átépíttetni.
– A házát? – ámuldoztam. – Miért?

  • ámuldozik, ámuldozott, ámuldozzon/ámuldozzék, ámuldozna/ámuldoznék = in Verwunderung stürzen

– Ócska ház. Régi. Vastagok a falak, és az a vén kerítés… Valami modernebbet szeretnék. Könnyű formákkal.
– Igen – dadogtam –, lehet róla beszélni. Ámbár…
Várta a folytatást, de abbahagytam. Az ő háza, azt csinál vele, amit akar. Nem igaz?
– A kisfia nem hiszem, hogy örül majd az átalakításnak – próbáltam mosolyogni.
– Furcsa kölyök – mondta elgondolkozva a férfi, aztán felélénkülve így folytatta: – Erről jut eszembe a pajta. Ezt a pajtát hamar le kell bontani, és a helyére még az átalakítás előtt egy melegházat építeni.

  • melegház, melegházat, melegháza, melegházak = Gewächshaus, Treibhaus

Azt szeretném, ha egy melegházat tervezne először.
– Miért? Nagyon helyes kis pajta – mondtam ijedten.
– Csúnya az egész kert. Nagyon vad. És tudja, a fiam fantáziája! Mindenféle állattal népesíti be ezt a pajtát. Nem szeretem.
– Istenem, gyerek még – védelmeztem.

  • védelmez, védelmezett, védelmezzen, védelmezne = schützen, (valakit) jdn. in Schutz nehmen

– Én is voltam gyerek – mondta Kassai, és legyintett. – A pajtát sürgősen le kell bontani. Oroszlánostul – tette hozzá fölényesen, és mosolygott.
Nem is emlékszem rá, hogy egyáltalán köszöntem-e neki. Csak azt tudom, abban állapodtunk meg, hogy egyik nap elmegyek hozzá, részletesebben megbeszélni a terveket. Nagyon szomorú voltam.
– Valami baj van? – surrant mellém Gabriella.
– Peti édesapja le akarja bontani a pajtát.
– Az nem lehet. A pajtát úgysem lehet lebontani.

  • úgysem = hier: keinesfalls (semmiképpen sem)

– Én is azt hiszem – válaszoltam.