Lázár Ervin – A kisfiú meg az oroszlánok – VI. fejezet

(ez az oldal a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán található szöveg alapján készült)

VI. fejezet

amelyben Szigfrid tréningezik

Előadás előtt még hazarohantunk a Levendula utcába, hogy Szigfridnek mindent elmeséljünk. A pajta kapuja be volt csukva, és valami különös buffogás hallatszott mögüle.
Peti belesett a résen.
– Szigfrid megőrült – mondta ijedten.
Bekukucskáltunk mi is.

 • bekukucskál, bekukucskált, kukucskáljon be, bekukucskálna = hineinspickeln, hineingucken

Szigfrid a pajta minden berendezését az egyik sarokba hordta, s most ott állt a középen, harcias pózban. Mély torokhangon morgott, aztán három hatalmasat ugrott a mennyezet felé.
– Nem jó – mondta szomorúan, és a nadrágja zsebéből nagy, piros kockás zsebkendőt húzott elő, és törölgetni kezdte verejtékező arcát.
Aztán újrakezdte. Morgott, és vadul ugrálni kezdett. Később törzshajlításokat és hasizomgyakorlatokat csinált.

 • törzshajlítás, törzshajlítást, törzshajlítása, törzshajlítások = Rumpfbeuge

A verejték patakokban csorgott róla, egyre jobban elfáradt.

 • csorog, csorgott, csorogjon, csorogna = tiefen, rinnen
  • csorog a nyála valami után = ihm läuft (nach etw.) das Wasser im Mund zusammen

– Mit csinálsz, Szigfrid? – kérdezte Peti.
– Izé… semmi – dadogott Szigfrid. – Ilyen hamar megjöttetek?
– Egyáltalán nem jöttünk hamar. Beteg vagy?
– Ugyan! Mi van Szilviával?

 • Ugyan! = Unsinn!, Quatsch!, Aber, aber!

– Ma este kiszabadítjuk.
– Óriási! – dörzsölte össze a mancsát Szigfrid. – Két ugrással ott termek, egy morgás, százfelé szalad az egész banda!
– Mit csinálsz?
– Hogyhogy mit csinálok? Kiszabadítom a feleségemet. Vagy talán nélkülem akarjátok?
– Csak nem gondolod, hogy elviszünk felfordulást csinálni? Még csak az hiányozna!
– Veletek akarok menni – könyörgött Szigfrid.

 • könyörög, könyörgött, könyörögjön, könyörögne = anflehen, inständig um etw. bitten

– Nem jöhetsz! – mondta szigorúan a kisfiú.
Szigfrid búsan leült a kirojtosodott karosszékbe, és a mancsát bámulta.
– Ágyat kellene szerezni Szilviának. Nem lesz hol aludjon – mondta Gabriella.
– Igen, egy ágyat szerezni kell. Majd körülnézek a padláson. A múltkor mintha láttam volna fönt egy régi ágyat. Egyelőre jó lesz az is.
– Pszt! Nézzétek csak – tette a szája elé az ujját Gabriella –, Szigfrid sír.
Tényleg. Szigfrid lehajtott fejjel ült a karosszékben, és a szeméből könnypatakok csordogáltak.

 • csordogál, csordogált, csordogáljon, csordogálna = langsam rinnen, plätschern (< csorog + gál)

– Szigfrid, mi bajod? Ne sírj – mondta megindultan Peti.
– Egész délután tréningeztem – zokogott Szigfrid –, veletek akarok menni!

 • zokog, zokogott, zokogjon, zokogna = schluchzen

– Jól van, ne bőgj! Velünk jöhetsz. De ígérd meg, hogy rendesen viselkedsz.
– Hurrá!!! – üvöltött Szigfrid, és hatalmasat ugrott a levegőbe. Morgott egyet-kettőt, aztán lendületes ugrással elsöpört bennünket.
– Pardon – mondta. – Remélem, semmi bajotok.
Gabriella sziszegett, megütötte magát.

 • megüti magát, megütötte magát, üsse meg magát, megütné magát = sich anhauen, sich anschlagen

– Nem szégyelled magad? Fellökted szegény Gabriellát.

 • fellök, fellökött, lökjön fel, fellökne = stoßen
  • a falnak lök valakit = jdn. an die Wand stoßen

Szigfrid megijedt, hátha mégsem jöhet velünk, és laposakat pislogott.
– Izé… – mondta – nem láttátok a nadrágtartómat?
– De igen, rajtad van – mutatott rá Gabriella.