Lázár Ervin – A kisfiú meg az oroszlánok – III. fejezet

(ez az oldal a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán található szöveg alapján készült)

III. fejezet

amelyben Szilvia nyomára bukkanunk

– Nem láttatok egy öreg nőstény oroszlánt piros pulóverben? – kérdeztem másnap a munkatársaimat.
Éppen nagy csend volt, mindenki a terveivel volt elfoglalva, csak a ceruzák sercegése hallatszott.

 • sercegés, sercegést, sercegése, – = Geknister, Geschabe

– Megőrültél? – néztek rám. – Piros pulóverben? Hülye vicceid vannak!
– Ez nem vicc – mondtam. – Szilviát meg kell találnunk.
Több szó egész nap nem esett Szilviáról. De én tudtam, hogy valakinek kell lennie köztünk, aki tud Szilviáról. Nem is csalódtam. Fél ötkor, mikor befejeztük a munkát, az egyik lány odasündörgött hozzám.

 • sündörög, sündörgött, sündörögjön, sündörögne = umherschleichen, umherstreichen

Félve, nehogy a többiek észrevegyék, a fülembe súgta:
– Viktor, szeretnék mondani valamit.
Ezt a lányt Gabriellának hívták, mindig szótlan volt, látszólag barátságtalan, de amúgy nagyon helyes, formás. A haja meg különösen szép, vörösbe játszó szőkés.
Egy darabig szótlanul ballagott mellettem. Végül aztán megszólalt, halk, félénk hangon:
– Ugye komolyan mondta?
– Mit? – kérdeztem, de már sejtettem, hogy Szilviáról lesz szó.
– Az oroszlánt, piros pulóverben.
– Persze – feleltem. – Persze hogy komolyan mondtam.
– Én tudok róla – mondta a lány, és nagy, kerekre nyitott kék szemével rám nézett. Így éppen olyan volt, mint egy nyolcéves kisfiú.
Egy levelet húzott elő a zsebéből.
– A barátnőm Amerikában él. Ezt ő írta. Itt van.
Kezembe nyomta a levelet, és a közepe táján rámutatott egy bekezdésre.
Így szólt a bekezdés:
„Az emberek itt nagyon furcsák. Mindenki rohan, mintha valamit elszalasztott volna, és képzeld, ezt eddig nem vettem észre.

 • elszalaszt, elszalasztott, szalasszon el, elszalasztana = umherschicken, (eilends) wegschicken

De a napokban itt volt a városban egy cirkusz.

 • a napokban = in diesen Tagen

A bejáratnál egy ketrecet állítottak fel, és ebben a ketrecben egy piros pulóveres, nagyon szomorú oroszlán ült. Senki sem állt meg előtte, és senki nem vette észre, hogy az oroszlán szomorú. Csak rohantak, rápillantottak, és elnevették magukat.

 • elnevet magát = in Lachen ausbrechen

»Nicsak, egy oroszlán, piros pulóverben – mondták.

 • nicsak = Schau nur mal!, Sieh nur mal an! (< ni + csak)

– Milyen muris.«

 • muris, murisat, murisabb, murisan = putzig, drollig

És szaladtak tovább. Biztos eszükbe sem jutott többet az öreg, piros pulóveres oroszlán…”
– Talán ő lesz – mondta Gabriella, és kérdően rám nézett.
Senki más nem lehetett, csak Szilvia. Minden egybevág.

 • egybevág, egybevágott, vágjon egybe, egybevágna = übereinstimmen, zusammentreffen, sich decken

– Siessünk! – mondtam Gabriellának. A Levendula utcai ház előtt már ott állt a kisfiú, és messziről integetett.
– Van valami? – kérdezte izgatottan.
– Bemutatom neked Gabriellát – mondtam.
– Szervusz. Peti vagyok. Tudsz valamit Szilviáról?
– Amerikában van – mondta Gabriella. – Itt egy levél.
Beosontunk a kapun.

 • beoson, beosont, onsonjon be, beosonna = sich hereinschleichen

– Gyorsan, mert apa itthon van – figyelmeztetett bennünket a kisfiú.
Bruckner Szigfrid a pajta előtt heverészett, és a felhőket nézte.
– A felhőket nézem – mondta komoran. –

 • komor, komorat, komorabb, komoran = düster, dunkel, trübe
  • komor ember = trübsinniger Mensch
  • komor hely = düsterer Ort
  • komor gondolatok = düstere Gedanken

A felhőkről mindig a szavannák jutnak eszembe.
– Megvan Szilvia! – mondta neki Peti.
Szigfrid felugrott és körülnézett.
– Hol van, mutassátok!
– Itt ez a levél – mondta Gabriella.
Szigfrid elolvasta a levelet. Elszomorodott, és a sörényét babrálta.
– Az Altamero cirkusz. Ők ültetik az öreg oroszlánokat a kapu elé. Szegény Szilvia! – Aztán felkiáltott: – Altamero! Hurrá, fiúk!
– Megbolondultál, Szigfrid? – kérdezte a kisfiú.
– Dehogy!
Berohant a pajtába, és egy újságot hozott ki.
– Ide nézzetek!
Vastag betűs címre mutatott:
AZ ALTAMERO CIRKUSZ
VILÁGHÍRŰ ÁLLATSEREGLETÉVEL
KÉT HÉTRE VÁROSUNKBA ÉRKEZIK

 • sereglet, seregletet, sereglete, seregletek = Menge, Schar

Egész este terveket szőttünk Szilvia kiszabadítására.

 • sző, szőt, szőjön, szőne = knüpfen, spinnen, weben
 • terveket sző = Pläne schmieden

– Megtámadom őket! – mondta Szigfrid, és kidüllesztette a mellét.

 • kidülleszt, kidüllesztett, düllessze ki, kidüllesztene = hervorstrecken
 • kidülleszti a mellét = sich in die Brust werfen

– Ugyan, ésszel kell! – mondta a kisfiú.
– Persze – mondta Gabriella –, nem szabad grimbuszt csinálni.

 • grimbusz, grimbuszt, grimbusza, grimbuszok = Krawall

Szigfrid szigorúan Gabriellára nézett.
– A hölgyet még nem ismerem.
– Ugyan, Szigfrid! Hát nem látod, hogy a barátunk?
– Az nem számít – mondta Szigfrid –, illemszabályok is vannak a világon.

 • illemszabály, illemszabályt, illemszabálya, illemszabályok = Benimmregel, Anstandsregel

– Gabriella vagyok – mutatkozott be a lány.
– Tudom – mondta csendesen Szigfrid –, ne haragudj rám. De szeretném megtámadni őket.